VEOR Projects

Een goed advies komt tot stand door het in kaart brengen van uw wensen ten aanzien van het eindresultaat. De huidige situatie, het beschikbare budget en haalbaarheid volgens onze formule Eindresultaat = Wens + Budget - Huidige situatie. 

Een gedegen inventarisatie gaat dus vooraf aan elk advies. Elke inventarisatie gaat gepaard met diverse intakes met u en uw gebruikers. We lichten dit graag toe tijdens een kennismakingsgesprek met u.

Adviseren
share